AVATAR
Yomana WhatsApps

יומנה של רווקה היא קבוצה שנותנת מבט על חיי הרווקות בניהולה של חן חלפון.

אם רציתם לשאול את הצד השני ולא העזתם, זו ההזדמנות לדבר על כל מה שמפריע היום בדרך אל הזוגיות הנחשקת, יחד עם אנשים בסטטוס ובגיל שלכם.

צוות שנקרא "הלידרים" עוזר לחן באירועים המתוכננים, אליהם ניתן לפנות בכל שאלה.

אתם תוזמנו למגוון אירועים, מסיבות , סופי שבוע, בילויים משותפים, סרטים, קריוקי וכו' ותקבלו הטבות בתחום הבילוי והפנאי.


הכניסה לקבוצות הנה מגילאי 20 ומעלה ומיועדת לרווקים/רווקות ולכל מי שאין לו/לה זוגיות בלבד.

כל יום הקבוצה סגורה בין השעות 13:00-14:00 וגם 20:30-21:30 בכדי לחדד נהלים ולהעביר תכנים.

ההנהלה רשאית לסגור את הקבוצה מתי שנראה לה לנכון.


1. כבדו את המשתתפים ונהלו שיח מכובד.

2. אין לפרסם תוכן מיני.

3. גזענות אסורה בתכלית האיסור.

4. אין לעשות שיימינג מכל צורה.

5. אין לפנות לחברים בפרטי אלא אם קיבלתם הסכמה מראש בקבוצה.

6. אין לפרסם תוכן הקשור בסמים.

7. אין לשלוח הודעות פרסומיות מכל סוג.

8. אין לפרסם הודעות תעמולה פוליטיות / דתיות מכל סוג.

9. אין לפרסם קישורים לאתרים חיצוניים.

10. כל מפגש חייב לעבור דרך הלידר/ית של אותה קבוצה.


11. כל המידע הסודי לרבות מספרי טלפון, אנשי קשר, הקבוצה בפייסבוק וקבוצות "הוואטסאפ" של "יומנה של רווקה", שמות משתתפים, פרוייקטים וכל מידע אותו אני מקבל/ת מידי חן חלפון או מי מטעמה, גם הוא נחשב לקניינה הבלעדי של חן חלפון. אני מכיר/ה בערך המיוחד ובחשיבות של ההגנה על המידע הסודי.


12. כאמור בסעיף 11 לעיל, לא אשתמש במידע הסודי לשום מטרה שהיא, אשמור על המידע הסודי בסודיות מלאה, לא אגלה אותו, לא אאפשר להשתמש בו, לא אאפשר לגלותו, לא אאפשר גישה אליו ו/או לא אמסור אותו לשום אדם ו/או גוף, וכן לא אעתיק ו/או אשנה את המידע הסודי, והכל בין בעצמי ובין באמצעות גוף אחר בשליטתי ו/או בחזקתי לא בכתב ולא בעל פה.


13. אני מתחייב/ת, מבלי לפגוע בכל סעד אחר הניתן על פי כל דין, לפצות את חן חלפון בסכום קבוע ומוערך מראש של 30,000 ש"ח במקרה של הפרת התנאים כאמור בהתחייבות זו.


מי שיעבור על התקנון יוסר מהקבוצה ולא יורשה להשתתף באירועים.


אנחנו פה כדי להינות יחד, להכיר, לבלות, להתייעץ ולהבין את הצד השני יותר טוב!

אישור תקנון זה מהווה אישור לשמירת הפרטים האישיים לפרסומים עתידיים.