יוסי בנאמו, בן ,מאבני חפץ

אהבה בעיני זה משהו שקורה ללא שליטתך

יוסי בנאמו

1.75

אבני חפץ

גלישת גלים

לוקח דברים בקלילות

אמון גבוה באנשים

אין דעה בנושא תלוי בסיטואציה

מישהי אנרגטית עם שמחת חיים

כבויה

בחורה עם גלשן

משהו שקורה ללא שליטתך